• 6331 Sayılı ‘’İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu’’ çerçevesinde, 18.06.2013 tarihinde Resmi Gazetede yayınlanan ‘’İş Yerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik” e göre; işveren, Acil Eylem Planını hazırlatmalı, bu plana göre gerekli tedbirleri almalı, personel eğitimlerini sağlamalıdır.

Ayrıca:

• Çok tehlikeli sınıf ise 2 yılda bir,

• Tehlikeli sınıfta ise 4 yılda bir,

• Az tehlikeli sınıfta ise 6 yılda bir acil eylem planını yenilemelidir.

• Tüm işyerleri için tasarım veya kuruluş aşamasından başlayarak;

• Acil durumların belirlenmesi, bunların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirlerin alınması,

• Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak için gerekli ölçüm ve değerlendirmelerin yapılması,

• Koruma, kurtarma, Söndürme ve ilkyardım konularında işyerinin durumuna göre, çalışanlara eğitim verilmesi,

• Görevlendirilecek kişilerin belirlenmesi,

• Acil durum müdahale prosedürlerinin oluşturulması ve dokümantasyon çalışmalarının yapılması,

• Acil durumlara hazırlanmak maksadıyla tatbikatlar yapılması,

• Alanlarında uzman çalışanlarımız tarafından dikkatli ve titiz bir çalışma sonunda hazırlanır.