Firmamız aracılığı ile ;

 • Zorunlu ya da isteğe dayalı olarak yapılabilecek sağlık tarama tetkiklerinin yapılması (portör tetkikleri, kan testleri, aşılar vb.)
 • Sağlık taramalarının uzman doktorlar ve yardımcı sağlık personeli tarafından yapılması,
 • Sosyal Sorumluluk Projelerinin gerçekleştirilmesi,CRM hizmetleri,
 • En yüksek kalitede ve profesyonellikte yapılan “Mobil Sağlık ve Laboratuar” hizmetinin sağlanması

Mobil Sağlık Hizmetlerimiz

 • Portör Muayenesi
 • Göz Muayenesi
 • Akciğer Filmi
 • Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi) SFT
 • Odiyometre İşitme Testi
 • Aşılama – Bağışıklık

Göz Muayenesi

Otorefraktometre cihazı ile mobil hizmet kapsamında iş yerlerinde yapılmaktadır. İşe giriş tetkikleri çerçevesinde otorefraktometre ile yapılmaktadır. Uzman Göz Doktoru tarafından detaylı muayeneler,göz dibi muayenesi,göz tansiyonu ve görme kusuru, renk körlüğü testleri gerçekleştirilmektedir. İşçi sağlığı taramalarının zorunlu göz sağlığı taraması şirketimiz tarafından karşılanabilmektedir.

Akciğer Filmi

Akciğer hastalıklarının, göğüs bölgesinin problemlerinde, kimi kalp rahatsızlıklarında tanı aşamasında önemli bir yer tutan akciğer radyografisi maliyetinin düşük olması, hemen her sağlık kurumunda bulunması ve sonucunun hemen alınabilmesi nedeniyle ilk basamak tanı yöntemleri arasında ilk sıralara kadar yükselmiştir. Genel olarak hastanın ayakta ya da yatar pozisyonda bulunduğu iki durumda çekilebilir. Sadece akciğer filmine bakarak zatürre, bronşit, verem gibi bir çok akciğer hastalığının tanısı konulabilirken, akciğerin yapısal problemleri, kanserler, kalp ile ilgili sorunlar ,omurga anomalisi ile ilgili olarak yalnızca ilk basamaktır. Bu ikinci grup rahatsızlıkların kesin tanıları için ileri tetkikler yapılmalıdır.

Günümüzde gıda ve sıhhi işlerle uğraşan her kuruluş Portör (Hastalık Taşıyıcı) taraması yaptırmak zorundadır.Solunum yoluyla bulaşan hastalıkların tanısı için “Röntgen Filmi” portör taraması için baş parametrelerden birisidir.

Laboratuvarımız mobil araçlarla ve merkezimizde bu hizmeti gerçekleştirmektedir.

Spirometri (Solunum Fonksiyon Testi) SFT

SFT ( Sipirometri ), solunum yolları ve akciğerleri etkileyebilecek iş yerindeki gaz, toz, duman gibi çalışanların maruz kaldıkları akciğer kanseri ve akciğer hastalıklarına yakalanma riski taşıyan durumların tespiti için kullanılır. Ayrıca sonradan tedavisi zor veya imkansız olabilecek hastalıklara yakalanma risklerinin ve akciğer grafisinin klinik açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Bu testler spirometre denilen elektronik cihaz ile yapılır. Solunum fonksiyon testleri, günümüzde elektronik ve bilgisayar teknolojisinin bu alanda kullanılması ile artık cepte dahi taşınılıp hastanın bulunduğu yerde uygulanabilen pratik aletlere dönüşmüştür. Solunum fonksiyon testleri çok genel bir yaklaşımla akciğerlerin kapasitesini ve fonksiyonel durumunu objektif olarak ölçmeye yarar.

Solunum Fonksiyon Testi ile akciğerlerin alabildiği hava hacmi ve bu havanın akciğere alınması ve verilmesi esnasında yapılan güçlü solunum faaliyeti ile oluşturulan hava akım hızı ölçülebilir. Bu iki parametre birçok hastalığın tanısında son derecede önemli ipuçları vermektedir. Örneğin Astım ya da KOAH (Kronik bronşit, amfizem) hastalarında akciğerleri tamamen hava ile doldurduktan sonra yapılan çok güçlü ve hızlı bir nefes verme sırasında ölçülen akım hızlarında normal sağlıklı bireylere göre azalma olduğu saptanır ve bu azalma oranına göre hastalık tanısı konulabildiği gibi hastalığın ağırlık derecesi de belirlenir. Ayrıca bu hastaların tedavisinin takibinde yapılan solunum fonksiyon testleri ile tedavinin başarısı ve yıllar içerisinde hastalığın seyri somut olarak izlenebilir.

SOLUNUM FONKSİYON TESTİ, ARACLARIMIZDA SAĞLIK TEKNİSYENİMİZ TARAFINDAN YAPILARAK, GÖĞÜS HASTALIKLARI UZMANI TARAFINDAN DEĞERLENDİRİLİP RAPORLANMAKTADIR.
Hangi Hallerde Solunum Fonksiyon Testleri (SFT) Yapılır?

 • Nefes darlığı, hışıltılı solunum, öksürük varlığında,
 • Muayene bulguları ve akciğer grafisine göre kuşkulanılan durumu desteklemek amacıyla,
 • Göğüse ait doğumsal yada sonradan gelişen deformasyonların solunuma tesirinin araştırması amacıyla,
 • Teşhis edilmiş KOAH, kalp yetersizliği, astım ve solunum kaslarını tutan hastalıkların seyrinin ve tedavinin izlenmesi amacıyla,
 • Solunum hastalığı nedeniyle maluliyet değerlendirmesi yapmak amacıyla,
 • Akciğer hastalığı yönünden risk taşıyan kişi ve grupların taranması amacıyla.(Mesela sigara içenler, maden ocağında çalışanlar, çalıştığı işyerinde zararlı gaz soluyanlar)
 • Genel anestezi ve ameliyata bağlı solunumsal komplikasyon risklerinin önceden belirlenmesi ve riskli hastalara ameliyat öncesi gerekli olan tedbirlerin alınmasını sağlamak üzere solunum fonksiyon testleri yapılır .

Odyometre İşitme Testi (Odiometri)

Odyometre testleri iş yerindeki gürültü şartları karşısında çalışanların maruz kaldıkları işitme kaybı riskinin değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanır. Testler yapılmadan önce dış kulak muayenesi yapılmaktadır. Buşon ve enfeksiyon tespit edilirse bunlar giderildikten sonra test aynı şartlar ve fiyatlarla yapılmaktadır.

Test için uygun ses izolasyonu yapılmış bir sessiz kabin içinde ve eğitimli odyometristler tarafından yapılmaktadır. Test sonuçları uzman Kulak Burun Boğaz doktoru tarafından değerlendirilerek raporlandırılmaktadır. Odio Tarama testi sonucunda problem tespit edilen kişilerin KBB muayenesinden geçmeleri önerilir. Hizmet İşyerlerinde ve Mobil araçlarımız ile sağlanmaktadır.
Aşılama – Bağışıklık

Uzman Doktorlarımızın kontrolünde işinde yetkin sağlık memuru ve hemşirelerce, iş yerinde mobil sağlık araçlarımızla uygun soğuk zincir kurallarına uyularak, aşı uygulamaları yapılabilmektedir.
Uygulanan Aşılar :

 • Tetanos Aşıları
 • Zatürre Aşıları
 • Hepatit Aşıları
 • Grip Aşıları

TETKİKLER :

 • İşe Giriş Tetkikleri
 • Laboratuvar Tetkikleri
 • Biyokimyasal Testler
 • Mikrobiyolojik Testler

 

Kan Grubu Kolinesteraz Sedimantasyon
Hemogram Tam Kan Karboksihemoglobin Karaciğer Fonksiyon Testleri
ALA Methemoglobin Üre, Kreatinin
ALA-Porfobilinojen Tam İdrar Tahlili ( TİT ) Kolesterol, Trigilserid
Protoporfirin Hepatit B Testleri ( HBsAg, AntiHBs ) Bulaşıcı Hastalıklar (HIV – Sifilis v.s)
Koproporfirin Hepatit C Testleri ( Anti-HCV ) Boğaz Kültürü
TCA Kanda / İdrarda Kurşun Burun Kültürü
TCE Hippürik Asit Gaita Kültürü
Fenol Ağır metaller(Civa, Bakır vs) Gaita Mikroskopisi