Yangın Eğitimini Almak Zorunlu Mudur?

İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu’na göre işyerlerinde yangını önleme, yangından korunma, tahliye etme, yangınla mücadele gibi konularda donanımlı kişiler tarafından görevlendirilmek zorundadır. İşveren veya işyeri yöneticisinin yangına karşı alınacak önlemlerde gerekli araç ve gereçleri sağlamalıdır. Yangın eğitimi tatbikatı yaptırarak, çalışanların yangın eğitimi almaları zorunlu kılınmıştır. Hatta yangın durumlarında görevli eğitimli personeller bulundurulmalıdır.

İşyerleri iş güvenliği yasalarına göre çok tehlikeli, tehlikeli ve az tehlikeli olarak sınıflandırılmışlardır. Çok tehlikeli sınıfta 30 çalışana, tehlikeli sınıfta 40 çalışana ve az tehlikeli sınıfta bulunan işyerleri 50 çalışana kadar yangın mücadele ekibi bulundurmak zorundadır. Her işyerinde iş güvenliği konusunda eğitimli, yangınla mücadele konusunda donanımlı en az 1 tane destek elemanı görevlendirmelidir.

Yangın Eğitimi ve Tatbikatı Nasıl Yapılmaktadır?

Yangın eğitimi ve yangın tatbikatı programları OSGB şirketleri tarafından verilmektedir. Yangın eğitimi ve yangın eğitimi tatbikatı programı genel olarak ikiye ayrılır.

Temel bilgilerin verildiği yangın eğitimi 8 saat yapılmaktadır. Acil durum da oluşturularak görevli elemanlar belirlenir. Verilen eğitim sonunda sınav yapılmaktadır. Sınavı başarıyla geçenlere sertifika verilir. Genel yangın eğitimlerinde ise görevli olarak çalışan beyaz ve mavi yakalı personeller görev alır.

Yangın Eğitimi Neleri Kapsamaktadır?

OSGB tarafından verilen yangın eğitimi şu konuları kapsamaktadır: Yangın Nedir? Yanmanın çeşitleri, yangının çıkış sebepleri, yangın söndürme cihazlarının tanıtımı kullanılması, yangın anında yapılacaklar, yangın sonrası yapılacaklardır.

Yangın Mevzuatı Neleri İçermektedir?

Yangın mevzuatı ”İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu” içerisinde yer almaktadır. Yangın mevzuatında işyerinde olası yangın tehlikelerine karşı alınması gerekli önlemler anlatılmaktadır. Yangın eğitimi tatbikatı sürecince tahliye, yangınla mücadele ve ilk yardım gibi konularda bilgi sahibi olan eğitimli kişiler görevlendirilmelidir. Yangın mevzuatına ve iş güvenliği mevzuatına uymayan işyerlerine, aykırılığa devam ettiği aylar için idari para cezası kesilir. Yapı, bina ve tesislerin denetim elemanları tarafından denetlenir. Bina sahibi veya yöneticisi, denetim elemanları tarafından istenilen bilgileri vermek belgeleri temin etmek vermek zorundadır. Denetim sonucunda çıkarılan rapora göre eksiklerini tedarik etmek zorundadır. İş yerlerinde acil durum planının uygulanabilirliğini denetlemek adına yılda en az 1 kere yapılmak üzere tatbikat yapılmalıdır. Tatbikat sonrası rapor hazırlanmalıdır. İşe yeni başlayan çalışanlar iş sağlığı, iş güvenliği ve yangın eğitimi ile ilgili acil durum planları hakkında bilgilendirilmelidir.